To content (skip navigation)

Opłaty

Nazwa programu Wiek uczestników Czas trwania zajęć1 x w tygodniu Maksymalna liczba osób w grupie UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY
Opłata miesięczna
 

Niemowlaki w Krainie Dźwięków Od 4-18 m-cy 45 min. 10

170,00 zł

 

   
Szkraby i Muzyka Od 18m-cy do 4 lat 45 min. 10 170,00 zł    
             

Fun Key Kids/ Fun Key
(Keyboard)

Od 6 roku 55 min. 6 220,00 zł    

Gitara Klasyczna

Od 8 roku 55 min. 6 220,00 zł    
             

Gitara Elektryczna

 

Od 10 roku 55 min. 4 220,00 zł    

Class Wokal/ Emisja głosu

 

Od 8 roku 45-55 min. 8 220,00 zł    

Lekcje indywidualne

 

  45 min. 1 300,00 zł    

UWAGA! Nowych Uczniów obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 50,00 zł.

Przy obecności dwóch uczniów w grupie czas zajęć wynosi 30 min.

PROMOCJE I RABATY

"Dwa programy 1 uczeń" - na drugi program rabat - 10 zł.


Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego, czy Uczeń jest obecny na zajęciach. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasa jedynie w przypadku niewykonania szkolenia z winy Szkoły. Opłatę należy dokonać do 10. dnia miesiąca za miesiąc bieżący (z góry) – przelewem na rachunek Szkoły Muzycznej YAMAHA Giżycko – nr konta: Pekao S.A. 54 1240 5787 1111 0010 6235 3015  ul. Dąbrowskiego 12; 11-500 Giżycko. Tytuł przelewu:  opłata za naukę; imię i nazwisko ucznia, miesiąc.

REGULAMIN OPŁAT

Nauczyciel powinien odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach. Czesne jest nie oprocentowaną ratą miesięczną opłaty rocznej.

Wysokość raty jest stała – nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami. Czesne liczone jest za zajęcia w ciągu całego roku szkolnego.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc jest pomniejszona, jest liczona jak za pojedyncze zajęcia z cennika.

Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty czesnego. Szkoła zobowiązuje nauczyciela do przekazania streszczenia opuszczonego materiału i poinformowania o pracy domowej – aby nie dopuścić do zaległości w programie. Po nieobecności uczeń dodatkowo ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej podobnej grupy – jako wolny słuchacz. W przypadku zajęć indywidualnych – nieobecność może zostać odrobiona w innym terminie, jeśli uczeń powiadomi nauczyciela minimum 24 godziny przed planowaną nieobecnością.